UTW

UTW „Jeszcze Młodzi” w Szklarskiej Porębie działa przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej od 2009 roku.

 

Celem działania UTW jest nauka, rozwój, aktywizacja, realizacja pasji i zainteresowań już posiadanych ale i tych jeszcze nie odkrytych.
Słuchaczem może zostać każda osoba, która ukończyła 45 lat i złożyła wniosek o przyjęcie ( do pobrania w sekretariacie MOKSiAL). W chwili obecnej jest 60 słuchaczy.
W roku akademickim 2023/2024 oferujemy zajęcia:

· lektoraty języka angielskiego
· warsztaty aktywności twórczej (manualnej i malarskiej)
· warsztaty literackie „Jubileuszowa twórczość z piórem
· gimnastyka w basenie
· gimnastyka rehabilitacyjna
· gimnastyka z elementami tańca
· Nordic Walking
· Taneczne latino solo
· gry planszowe

Przy UTW działa sekcja brydża towarzyskiego.  Organizujemy spotkania integracyjne podczas gry Bowling.

Współpracujemy z:

Dolnośląską Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
Karkonoskim Parkiem Narodowym
Filharmonią Jeleniogórską
Muzeum C i G Hauptmannów w Szklarskiej Porębie
Podmiotami senioralnymi w mieście, powiecie i województwie.
Korzystamy z organizowanych przez MOKSIAL:

o wachlarza wykładów
o spotkań autorskich
o wernisaży
o wystaw
o koncertów
o spektakli
(odpłatnie, a często nieodpłatnie)

Dzięki przychylności Władz Miasta i Dyrektora MOKSiAL UTW JM korzysta z wielu pomieszczeń i obiektów miejskich nieodpłatnie.
UTW „Jeszcze Młodzi” bierze udział w różnych działaniach, przystępuje do partnerstw , jest beneficjentem projektów i uczestniczy w wydarzeniach międzynarodowych.

INFORMACJE uzupełniające dla słuchaczy UTW „Jeszcze Młodzi” w Szklarskiej Porębie


W miesiącu październiku każdego roku następuje rozpoczęcie  roku akademickiego UTW JM. Wtedy też zapoznajemy słuchaczy z ustaleniami Zarządu UTW i Samorządu, rodzajem zajęć, tworzymy listy słuchaczy,  przyjmujemy zapisy, propozycje, rozdajemy indeksy, legitymacje.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się od października do maja każdego roku. Zajęcia wybierają słuchacze na początku roku akademickiego. Startują zajęcia na które zapisało się minimum 6 słuchaczy. Studenci otrzymują na  bieżąco informacje odnośnie, spotkań,  wykładów bądź wybranych wydarzeń kulturalnych na komunikatory: WhotsApp, Mesenger lub tradycyjnie poprzez wiadomości SMS.

Formularz przystąpienia do UTW

DZIAŁALNOŚCIĄ UTW KIERUJE ZARZĄD SKŁADAJĄCY SIĘ Z PIĘCIU OSÓB.
ZARZĄD UTW „ JESZCZE MŁODZI” W SZKLARSKIEJ PORĘBIE:
1. Irena Kubera – Prezes
2. Beata Holek – Z-ca Prezes
3. Janina Gerczak - członek
4. Dorota Ferens - członek
5. Gabriela Orłowska – członek

SAMORZĄD UTW „JESZCZE MŁODZI” W SZKLARSKIEJ PORĘBIE:
1.Barbara Sicińska
2.Irena Królak- Ulanowska
3.Halina Wronecka

ZESPÓŁ WSPANIAŁYCH POMOCNIKÓW UTW „ JESZCZE MŁODZI” W SZKLARSKIEJ PORĘBIE:
1. Jadwiga Butrym
2. Krystyna Stefaniak
3. Danuta Grzyb

Zarząd UTW „Jeszcze Młodzi” zwraca się z prośbą o robienie przelewów za zajęcia UTW na konto MOKSiAL:

Santander Bank: 27 1090 1984 0000 0001 4261 2533
W przelewie należy wpisać:
– Za co?
– Za jaki miesiąc?
– Za kogo?
– Czesne
W ten sposób również państwo będziecie pewni swoich wpłat.
W  roku akademickim 2023/2024 czesne wynosi 200 zł, za I semestr, płatne do 20-go października 2023, a II semestr do 20-go lutego 2024. Opłata semestralna 40 zł.

Grafik zajęć

Dodatkowe dane:
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej
Ul. Słowackiego 13
58-580 Szklarska Poręba
NIP:611 26 62 465
Osoba do kontaktu - Beata Holek -Tel. 607 253 117

Aktualności

14 maja 2024
Dotacja dla Stowarzyszenia Senior 60
Dotacja dla Stowarzyszenia Senior 60
UTW
3 maja 2024
XV-lecie UTW JM
XV-lecie UTW JM
UTW
27 kwietnia 2024
Dziś XVI wycieczka Szlakiem Wlastimila Hofmana - jedyna w roku
Dziś XVI wycieczka Szlakiem Wlastimila Hofmana - jedyna w roku
UTW
20 kwietnia 2024
Spektakl pt. "Mężczyzna" Gabrieli Zapolskiej.
Spektakl pt. "Mężczyzna" Gabrieli Zapolskiej.
4 Peron UTW
19 kwietnia 2024
"Hulali w Opolu i pili kakao"
"Hulali w Opolu i pili kakao"
UTW